Spausdinti

Verslo organizavimas ir naujos paslaugos

Verslo organizavimo ir naujų paslaugų inovacijų kryptis orientuota į EPSO-G įmonių grupės siekį efektyvinti veiklą. Ši inovacijų grupė apima naujų paslaugų ir produktų kūrimą ir diegimą, vidinių veiklos procesų tobulinimą ir automatizavimą.

Šios inovacijų krypties prioritetai:

Naujos paslaugos ir produktai klientams

Sritis apima dar neturėtų, įmonių grupei naujų paslaugų ir produktų sukūrimą, vystymą ir pardavimą rinkoje arba esamų paslaugų ir produktų esminius patobulinimus. Inovacijos turėtų pagerinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis ir produktais, generuoti naujus pajamų srautus grupės įmonėms ir/ar socio-ekonominę naudą.

Įmonių ir įmonių grupės pagalbinės veiklos inovacijos

Sritis apima naujoves ir inovacijas, susijusias su nauju funkcijų vykdymu grupės įmonėse ar visoje įmonių grupėje. Inovacijos turėtų būti susijusios su vidaus procesų tobulinimu, t. y. turimų žmogiškųjų, technologinių ir finansinių išteklių racionaliu panaudojimu, našumo didinimu, geresne padalinių ir įmonių tarpusavio komunikacija, darbo organizavimo principais, švaistymų mažinimu, darbo sąlygų gerinimu.