Spausdinti

Pažangus ir efektyvus turto valdymas

Energijos rinkų plėtrai ir efektyviam veikimui reikalinga patikima infrastruktūra, įgalinanti keistis ir tiekti vartotojams energiją tada, kai jos reikia, ir tiek, kiek reikia. Todėl energijos perdavimo sistemų infrastruktūros plėtra turi būti optimali ir atitinkanti rinkos bei vartotojų poreikius, o įrenginių eksploatacijai ir priežiūrai turi būti taikomi nauji metodai ir priemonės, tobulinami procesai, ne tik užtikrinantys patikimą įrenginių veikimą, bet taip pat užtikrinantys saugias darbo sąlygas.

Šios inovacijų krypties prioritetai:

Tinklo ilgalaikis planavimas ir optimizavimas

Ilgalaikiam perdavimo tinklo planavimui būtina turėti planavimo įrankius: metodikas ir modeliavimo programinę įrangą, kad būtų galima įvertinti tinklo plėtros scenarijus ir optimizuoti techninius perdavimo tinklo plėtros sprendimus, pagrįstus skirtingais techniniais, ekonominiais ir aplinkosaugos kriterijais, atsirandančiomis naujomis technologijomis bei remtis verslo modeliais.

Pažangus ir rizikos vertinimu paremtas turto valdymas

Elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemų saugumas, patikimumas bei techninės priežiūros ir remonto darbų efektyvumas, sukuriant ir įdiegiant rizikos vertinimu grįstus turto priežiūros ir valdymo metodus bei atitinkamas technines ir organizacines priemones jiems įgyvendinti. Rizikos valdymu grįstas metodas leistų nustatyti rizikingiausias perdavimo tinklų vietas bei kryptingai ir efektyviausiu būdu naudoti operatorių išteklius šių tinklų eksploatacijai.

Medžiagos ir technologijos

Naujų medžiagų bei novatoriškų technologijų paieška, tyrimai ir pritaikymas perdavimo sistemoje, kurios leistų efektyviau valdyti perdavimo infrastruktūrą, optimizuojant eksploatavimo, techninės priežiūros bei turto būklės tyrimo ir įvertinimo operacijas. Šių inovatyvių priemonių naudojimas leistų pagerinti esamų sistemų patikimumą ir lankstumą, vykdant perdavimo paslaugas, bei sukuriant naują infrastruktūrą.

Sauga ir aplinkosauga

Norint turėti saugią, tvarią ir konkurencingą perdavimo sistemą, būtina plėtoti saugos ir aplinkosaugos sritį. Programa orientuota į aptarnaujančio personalo naujoviškų apsaugos priemonių bei aplinką saugančių technologijų (pvz. triukšmo mažinančių ar/ir išmetamųjų dujų filtravimo sistemų) naudojimą.