Spausdinti

Pažangus ir efektyvus sistemų valdymas ir stebėsena

Energijos sistemų veikimo patikimumas ir tiekimo saugumas, naujų sistemų lankstumą didinančių priemonių integravimas, energijos rinkų modeliavimas įvairiais periodais bei skirtingų energijos sistemų sąsajų tyrimai, inovatyvūs technologiniai bei organizaciniai sprendimai, leisiantys užtikrinti efektyvesnių sistemų valdymą bei kokybę.

Šios inovacijų krypties prioritetai:

Sistemos stebėsena ir valdymas (įrankiai ir sistemos)

Perdavimo sistemos stebėsenos ir valdomumo didinimas plėtojant metodus, technologijas ir įrankius, padedančius valdyti, apdoroti ir keistis sistemų kintamųjų parametrų (matavimų bei prognozių) duomenimis realiu laiku tiek tarp perdavimo sistemos operatorių (PSO) tiek ir su skirstomųjų tinklų operatoriais (STO). Ši sritis taip pat apima sistemų statinio ir dinaminio stabilumo modeliavimo įrankius, kai patikimas sistemos veikimas bus paremtas sisteminių paslaugų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI), STO, energijos kaupiklių ir kt., naujų procedūrų (pvz. veikimo apsaugos priemonių ir veikimo atkūrimo planų), strategijų (pvz. rizikų vertinimas) ir modelių (pvz. tikimybinių metodų taikymas) išplėtojimu.

Elektros energetikos sistemų dažnio stabilumo užtikrinimui būtinų parametrų kontrolės sistemos integruotos tarp operatorių ir tinklų naudotojų. AEI prognozavimo technikos ir informacijos bei komunikacijos technologijos (ICT), optimaliai išnaudojant AEI bei išlaikant energijos tiekimo saugumo ir kokybės reikalavimus.

Naujų lanksčių sistemos valdymo priemonių integravimas

Esamų ir naujų sistemų lankstumo galimybių diegimas:

  • energijos kaupimo įrenginių pritaikymas greitiems galios ir energijos uždaviniams spręsti plėtojant sistemines paslaugas;
  • reguliavimo apkrova (RA) paslaugų plėtojimas apimant įrankius ir RA valdymo metodus;
  • elektromobilių ir kitų elektros vartotojų elgsenos modeliavimas, kiekybiškai vertinant lankstumą iš skirstomojo tinklo.

Sistemų valdymo ir rinkų sąveikos sprendimai

Rinkos ir tinklo realaus laiko veikimo sąsaja susijusi su sisteminių paslaugų vystymu siekiant sukurti įrankius ir metodus, leidžiančius trumpuoju laikotarpiu (įskaitant realaus laiko veikimą) optimizuoti energijos srautus, atsižvelgiant AEI generuojamų galių kintamumą ir dėl to apsunkintą energijos perdavimo sistemų valdymą. Sisteminių paslaugų vystymui būtina atlikti tyrimus ir išvystyti rinkos modelius priartinant energijos rinkų veikimą prie perdavimo sistemų veikimo, palengvinant perdavimo sistemų veikimo režimus. Viso to tikslas – pasiekti optimalią skirtingų energijos šaltinių sudėtį efektyviai veikiant energijos rinkai ir užtikrinant tiekimo saugumą.

Skirtingų energijos sistemų sąveika

Skirtingų energijos perdavimo sistemų (elektros ir dujų) sąveikos tyrimų ir inovatyvių sprendimų paieška, leidžianti modeliuoti sąsajas tarp elektros ir dujų sistemų, vystyti identifikuojant abipuses sąveikos naudas ir iššūkius (pvz. elektros sistemos adekvatumo ir tiekimo saugumo vertinimas atsižvelgiant į dujų sistemos veikimą), apimant inovatyvius tyrimus (pvz. dujų gamyba panaudojant perteklinę elektros energiją (angl. power-to-gas)) ir tokių dujų patiekimas į dujų sistemą. Vėliau šios dujos gali būti naudojamos elektros energijos gamybai tradicinėse dujų elektrinėse. Tai leistų vystyti lanksčias paslaugas ir užtikrinti patrauklias energijos kainas vartotojams ir gamintojams.