Spausdinti

ITT ir skaitmenizavimas

Šiandienis verslas ir jo plėtra neįsivaizduojama be ITT ir procesų skaitmenizavimo, automatizavimo ir robotizacijos. Procesų skaitmenizavimas ne tik leidžia dirbti efektyviau ir greičiau, bet taip pat įgalina saugoti ir analizuoti visą informaciją skaitmeninėje erdvėje, kuri tampa prieinama nepriklausomai nuo vietos ir laiko.

Šios inovacijų krypties prioritetai:

Duomenų mainai ir komunikacijos technologijos

Pasirinkti efektyviausias ir lanksčias ryšio protokolo technologijas, standartizuoti protokolus, kurie leistų mažinti prisijungimo prie protokolo išlaidas. Inicijuoti poreikį kurti naujas duomenų mainų ir komunikacijos technologijas, daiktų internetą ir t.t.

Veiklos procesų skaitmenizavimas

Procesų skaitmenizavimas, automatizavimas ir robotizavimas yra pagrindinė priemonė užtikrinti grupės įmonių vykdomų rutininių ir pasikartojančių procesų efektyvinimą bei didelių duomenų masyvų ir duomenų apdorojimą.

Dirbtinio intelekto ir analitinių sprendimų pagalba sprendimus galima priimti artimus realiam laikui. Siekiant užtikrinti greitą reakciją, lankstumą ir prisitaikymą prie besikeičiančios situacijos tik tinkamai išanalizuota informacija ir suformuluoti pasiūlymai sprendimui priimti gali užtikrinti efektyvų valdymo sistemų darbą bei operatyvinės veiklos darbą įmonėse.

Tokios inovacijos turėtų pagreitinti įmonių veiklos procesus, užtikrinti tinkamą jų kokybę, sumažinti veiklos kaštus.