Spausdinti

Žaliųjų dujų kilmės garantijų sistema

Žaliųjų dujų kilmės garantijų sistemaSvarbiausia informacija apie projektą:
Poreikis. Žaliųjų dujų naudojimas ir poreikis pagrįsti tokios energijos ekologiškumą Europoje vis didėja. Lietuvos ir užsienio įmonės jau dabar aktyviai domisi žaliųjų dujų kilmės garantijų importo ir eksporto galimybėmis Lietuvoje, tačiau jos ribotos, kol nėra harmonizuotos ir visoms ES šalims pritaikytos žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų ir prekybos sistemos.

REGATRACETikslas. Projekto REGATRACE (Renewable Gas Trade Centre in Europe) tikslas yra sukurti efektyvią ir inovatyvią prekybos sistemą, paremtą biometano ir kitų dujų, tokių kaip vandenilis, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų suteikimu ir prekyba, užkertant kelią dvigubam kilmės garantijų pardavimui.

Projekto metų įgyvendinamos priemonės:

  • Europinė biometano ir kitų dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų sistema;
  • Nacionalinių kilmės garantijas suteikiančių institucijų įkūrimas;
  • Dujų, pagamintų iš įvairių atsinaujinančių energijos išteklių bei vandenilio kilmės garantijų sistemų integracija;
  • Integruotas vertinimas ir tvarumo kriterijus atitinkančių žaliavų mobilizavimo strategijos bei technologijų sinergija;
  • Parama biometano rinkos vystymui;
  • Rezultatų pasidalinimas su šalimis, nedalyvaujančiomis projekte.

Papildomi darbai, kurie bus atlikti projekto metu:

  • Dujų, iš atsinaujinančių energijos išteklių, tvarumo sertifikavimo gairės;
  • Biometano projektų galimybių analizės gairės;
  • Biometano investicijų finansavimo užtikrinimo gairės.

Įgyvendinimo laikotarpis. 2019-2023 m.

Plačiau apie projektą:

Kilmės garantijas suteikiančių institucijų tinklas bus įsteigtas, įtraukiant esamus nacionalinius biometano registrus (Austrija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė) ir kuriant kilmės garantijas suteikiančias įstaigas tikslinėse projekto šalyse (Belgija, Ispanija, Airija, Italija, Lenkija, Lietuva ir Rumunija).
REGATRACE projektas taip pat sukurs pagrindus nacionalinių kilmės garantijų registrų įkūrimui šalyse, kurios tiesiogiai nedalyvauja projekte (Kroatijoje, Čekijoje, Graikijoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Švedijoje ir Ukrainoje).
REGATRACE projekte, kuriame dalyvauja keletas suinteresuotų šalių, bus sukurtos strateginės vizijos ir nacionaliniai planai, skatinantys biometano rinkos plėtrą. Tai leis ateityje lengviau pradėti ir aktyvų vandenilio dujų rinkos plėtros skatinimą.

Sukurti sąlygas žaliųjų dujų veiklai Lietuvoje ne reikia, o būtina

Žaliųjų dujų veikla Lietuvoje dar tik pradeda vystytis, todėl svarbu laiku pradėti veikti specifinėje terpėje, kur brėžiamos kryptys atsinaujinančių dujų kilmės garantijų mainų sistemos kūrimuisi visoje Europoje. Turime iškeltus ambicingus nacionalinius tikslus – didinti atsinaujinančios energijos dalį energetikos sektoriuje. Todėl siekiame paskatinti biometano ir kitų dujų, pagamintų iš atsinaujinančių išteklių, kilmės garantijų transakcijas su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis. Lietuvai dujotiekio jungtimi jungiantis su Lenkija, o Estijai jau susijungus su Suomija, atsiranda prielaidos tarpvalstybinei žaliųjų dujų kilmės garantijų prekybai. REGATRACE projekto metu sukuriami rezultatai užtikrins, kad tokia prekyba galėtų vykti ir būtų skaidri.