Spausdinti

Vandenilio dujų tinkluose ir „Power to Gas” technologijų pritaikomumo ir aktualumo Lietuvoje analizė

"Power to Gas"Svarbiausia informacija apie projektą:
Poreikis. Vandenilis sprendžia žaliosios elektros energijos saugojimo problemą. Augant elektros gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių ir kaupiantis perteklinei energijai tinkle bei esant gamybos ir vartojimo svyravimams, būtina užtikrinti stabilią ir subalansuotą energetikos sistemą. Perteklinę energiją pavertus žaliuoju vandeniliu ir patiekus į dujų sistemą, energiją galima saugoti dujinėje formoje ir, prireikus, iš jos pagaminti žalią elektros ar šiluminę energiją, panaudoti kituose sektoriuose, pavyzdžiui transporte. Dėl to, siekdamas spartinti vandenilio panaudojimą energetikos sektoriuje, Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ analizuoja galimybes Lietuvos dujų perdavimo sistemą pritaikyti žaliųjų dujų, įskaitant ir vandenilį, transportavimui.

Tikslas. Išanalizuoti Power-to-Gas (P2G) technologijų taikymo ir vandenilio tiekimo į dujų tinklus galimybes ir, bendradarbiaujant su AB „Litgrid“ ir EPSO-G rengiant studiją RAIDA 2050, parinkti technologiškai ir ekonomiškai naudingiausius sprendinius, komercinius ir technologinius modelius Lietuvos rinkai.

Projekto metu atlikta:

  • Identifikuoti galimi P2G ir H2 projektų finansavimo šaltiniai;
  • Atliktas H2 tiekėjų, gamintojų, naudotojų ir įrangos tiekėjų rinkos tyrimas;
  • Žaliųjų dujų tematika pradėta bendradarbiauti su Latvijos, Estijos, Suomijos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriais;
  • Inicijuotas teisės aktų pakeitimas dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų, įteisinant H2 įleidimo į perdavimo sistemą galimybę;
  • Su partneriais pradėtas bendradarbiavimas siekiant įgyvendinti pirmąjį regione P2G projektą
  • Prisidėta prie Lietuvos vandenilio platformos įkūrimo.

Įgyvendinimo laikotarpis. 2019-2020 m.

"Power to Gas"Plačiau apie projektą:

„Lietuvos išsikelti žaliosios energetikos tikslai skatina mus atverti savo inžinerinį, rinkos žinių bei infrastruktūros potencialą šiai atsinaujinančios energijos formai bei vystyti ir įgyvendinti žaliojo vandenilio gamybos, transportavimo bei rinkos kūrimo idėjas. Gamtai draugišką žaliąjį vandenilį galima išgauti panaudojant iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektros energiją. Europos valstybės, taip pat ir Lietuva planuoja plėtoti vėjo parkus jūroje, tad priėmę tinkamus sprendimus, galime tapti žaliojo vandenilio gamintojai dešimties metų perspektyvoje. Todėl numatome pritaikyti šalies dujų perdavimo sistemą vandenilio transportavimui. Šiai Lietuvos energetikos ateitį lemiančiai transformacijai svarbus sutelktas bendradarbiavimas tarp mokslininkų, valstybės institucijų, energetikos įmonių, įrangos gamintojų ir vartotojų, siekiant geriausiai išnaudoti atsiveriančias galimybes“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius.