Spausdinti

Ruošiantis sinchronizacijai – baterijų energijos kaupimo sistemos galimybių išbandymas

Pilotinė baterijų energijos kaupimo sistemaSvarbiausia informacija apie projektą:

  • Iššūkis. Artėjant sinchronizacijai su kontinentine Europa, būtina ieškoti įvairių galimybių, kaip pritaikyti inovatyvius elementus įmonės veikloje, norint dar sėkmingiau savarankiškai valdyti dažnį ir užtikrinti patikimą sistemos veikimą, kai nuo tai 2025 m. teks daryti patiems.
  • Tikslas. Patikrinti eksperimentinės baterijų energijos kaupimo sistemų (BEKS) panaudojimo galimybes realiomis Lietuvos elektros energetikos sistemos veikimo sąlygomis ir tinkamai pasirengti sinchronizavimui su kontinentinės Europos tinklais.
  • Sprendimas. Pasirašyta eksperimentinės BEKS įrengimo sutartis, rengiamas techninis baterijų projektas. Tai leis identifikuoti didelių galių baterijų kaupimo sistemų įrengimo bei panaudojimo sritis ir funkcijas Lietuvoje, bus nustatyti reikalavimai baterijoms, kurios teiktų skirtingo pobūdžio paslaugas veikiant sinchroniškai su kontinentinės Europos tinklais.
  • Įgyvendinimo laikotarpis. 2019-2021 m.

Plačiau apie inovaciją:

„Litgrid“ nuolat ieško galimybių, kaip savo veikloje pritaikyti inovacijas. Viena tokių – eksperimentinė baterijų energijos kaupimo sistema. Ją pritaikius, įmonė turės daugiau galimybių valdyti dažnį, užtikrinant patikimą sistemos veikimą. Šio inovacijų projekto tikslas – patikrinti baterijų kaupimo sistemų panaudojimo galimybes realiomis Lietuvos elektros energetikos sistemos veikimo sąlygomis ir tinkamai pasirengti sinchronizavimui su kontinentinės Europos tinklais.

2019 m. „Litgrid“ žengė pirmuosius žingsnius ir pasirašė eksperimentinės baterijų energijos kaupimo sistemos įrengimo sutartį su ūkio subjektų grupe, susidedančia iš UAB „Stiemo“ ir AB Energetikos tinklų instituto, kuri veikia pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Šiuo metu rengiamas ir su „Litgrid“ jau pradėtas derinti techninis projektas.

Rangovai parengė projekto koncepciją, kurioje pateikta projekto santrauka ir apimtis, baterijų kaupimo sistemos dizainas, preliminarios įrangos specifikacijos, projektavimo prielaidos bei numatomų teikti paslaugų aprašymas.

Taip pat bendrovėje yra parengtas kompetencijų, reikalingų eksperimentinės baterijų sistemos statybai, eksploatavimui ir valdymui, kėlimo planas. Viena iš plano dalių yra kompetencijos kėlimas dar iki detalių techninių sprendinių, kurie bus numatyti techninio ir darbo projektų metu.

Kompetencijų kėlimo planas apima aiškų atsakomybių pasidalijimą tarp su baterijų sistema dirbsiančių padalinių, trūkstamų kompetencijų identifikavimą ir būdus, kaip ir iš kur pasisemti reikalingų žinių. Planuojama, kad metų pabaigoje „Litgrid“ turės patvirtintą aiškų baterijos eksploatavimo modelį.

Tikimasi, kad įgyvendinus šį projektą ne tik padidės „Litgrid“ žinios ir darbuotojų kompetencijos baterijų panaudos srityje, bet ir bus sukurta Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) platforma, kuri leis vykdyti kitus inovatyvius projektus, tobulinant elektros sistemų veikimą.