Spausdinti

Bendros Europos elektros energijos lankstumo rinkos vystymas

„OneNet“Svarbiausia informacija apie projektą:

  • Iššūkis. Elektros tinkluose sparčiai vystantis naujai atsinaujinančių išteklių kartai, operatoriams kyla poreikis greičiau ir lanksčiau reaguoti valdant elektros srautus. Dėl to itin svarbus bendradarbiavimas tarp skirtingų šalių perdavimo ir skirstymo tinklų operatorių, kuriant bendrą sistemą. Sprendimai, galintys padėti skirtingoms sistemoms veikti kartu, reikalingi norint pasinaudoti išmanaus tinklo teikiamomis galimybėmis.
  • Tikslas. Dalyvaujant „One Network for Europe“ („OneNet“) projekte įgalinti visas Europos elektros sistemas veikti kartu ir panaudoti esamas lankstumo platformas sujungiant vieningus rinkos produktus ir užtikrinant sklandžius procesus tarp perdavimo sistemos ir skirstymo sistemos operatorių.
  • Sprendimas. Operatoriai iš skirtingų šalių pasirašė susitarimą dėl ES lėšomis finansuojame projekto „OneNet“, kuriame bus bandomi lankstūs tinklo sprendimai, padėsiantys įgyvendinti jungtinio tinklo viziją. Sukurta sistema padėtų lankstumo rinkoms, jų stebėjimui ir optimizavimui bei sudarytų vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams.
  • Įgyvendinimo laikotarpis. 2020-2023 m.

Plačiau apie inovaciją:

„Litgrid“ kartu su kitais Europos tinklų operatoriais dalyvauja projekte, kurio tikslas – įgalinti visas Europos elektros sistemas veikti kartu ir išmaniai, o rinkų dalyviams sudaryti vienodas galimybes dalyvauti. Juo siekiama, kad net ir patys mažiausi gamintojai-vartotojai būtų pilnaverčiai rinkos dalyviai, o didesnis lankstumas leistų gaminti dar daugiau atsinaujinančių išteklių elektros.

Neseniai kartu su dar keliasdešimt dalyvių iš skirtingų Europos šalių „Litgrid“ pasirašė susitarimą dėl Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „One Network for Europe“ („OneNet“), kuriame bus bandomi lankstūs tinklo sprendimai, padėsiantys įgyvendinti jungtinio tinklo viziją.

„Elektros tinkluose sparčiai vystantis generacijai iš atsinaujinančių išteklių, operatoriams kyla poreikis greičiau ir lanksčiau reaguoti valdant elektros srautus. Tam svarbu ir bendradarbiavimas tarp skirtingų šalių perdavimo ir skirstymo tinklų operatorių. Nors kurti vieną sistemą visai Europai kelia daug iššūkių, sprendimai, galintys padėti skirtingoms sistemoms veikti kartu, yra labai reikalingi, siekiant pasinaudoti išmanaus tinklo teikiamomis galimybėmis. „OneNet“ projekto tikslas – šiuos sprendimus pamėginti perkelti iš planų į elektros tinklų operatorių kasdienę veiklą“, – sako „Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius.

Projektu siekiama, kad sukurta sistema padėtų lankstumo rinkoms, jų stebėjimui ir optimizavimui bei sudarytų sąlygas visiems rinkos dalyviams: nuo mažų vartotojų iki didelių gamintojų, nepriklausomai nuo jų fizinės vietos Europoje.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, mažasis saulės elektros gamintojas Lietuvoje turėtų galimybę parduoti savo elektrą ne skirstymo operatoriui, o rinkoje – ir ne tik Lietuvos, o bet kurios Europos Sąjungos šalies. Kitas pavyzdys – susijungęs su kitais mažaisiais gamintojais jis galėtų prisidėti prie balansavimo paslaugų teikimo. Tai būtų naudinga ne tik tokiems rinkos dalyviams, bet ir operatoriams, kuriems tai reikštų papildomą lankstumą, siekiant integruoti vis augančią atsinaujinančių išteklių gamybą.

Projekte, padalintame į 4 bandymų klasterius, yra 70 dalyvių – elektros perdavimo ir skirstymo operatorių, juos jungiančių organizacijų, elektros biržų, IT bendrovių ir tyrimų institucijų.

„Litgrid“ kartu su Lietuvos skirstymo tinklų operatore AB ESO priklauso Šiaurės bandymų klasteriui, kurio tikslas – panaudoti lankstumo platformas, sujungiant įvairius rinkos produktus ir užtikrinant sklandžius procesus tarp perdavimo ir skirstymo sistemų operatorių resursų.

Projektas truks 3 metus, jis finansuojamas iš Europos Komisijos inovacijų programos „Horizontas 2020“. Bendras projekto biudžetas siekia 27,9 mln. Eur, „Litgrid“ skirta finansavimo suma – 106,8 tūkst. Eur.