Spausdinti

Europos dujų tinklo saugumo ir atsparumo didinimo projektas „SecureGas“

Europos dujų tinklo saugumo ir atsparumo didinimo projektas „SecureGas“Svarbiausia informacija apie projektą:
Poreikis. Dujų tinklai yra svarbi valstybių kritinė infrastruktūra, kurią gali pažeisti stichinės nelaimės, avarijos, kibernetinės atakos, piktavališkas elgesys, nusikalstama veika ar terorizmas. Bet koks dujų tiekimo sutrikimas arba jo trūkumas gali turėti neigiamos įtakos ES šalių saugumui ir bendrijos piliečių gerovei. Todėl itin svarbu užtikrinti šių gyvybiškai svarbių išteklių ir jų infrastruktūros saugumą bei atsparumą. Užtikrinant tarpusavyje susijusios infrastruktūros saugumą, būtinas platesnis suvokimas apie galimus tinklo sutrikimų padarinius.
Dėl to, atsižvelgiant į esamas ir naujai kylančias grėsmes, Europos Sąjunga kartu su tarptautine organizacija RINA pradėjo įgyvendinti mokslinių tyrimų ir vystymo projektą „SecureGas“, kuriuo siekiama užtikrinti ES dujų tinklo saugumą ir atsparumą.

Tikslas. Atlikti prognozę, fizinės ir kibernetinės rizikos vertinimą, prevenciją, nustatymą, reagavimą, o įvykus incidentui, padarinių švelninimą ir greitą atsigavimą po incidentų, siekiant užtikrinti visų įrenginių, taip pat ir aplinkos saugumą ir atsparumą per visą infrastruktūros gyvavimo laiką.

Nauda Amber Grid:

  • Projekto apimtyje atliktas perdavimo sistemos mazgų optimalaus valdymo modeliavimas;
  • Jauniūnų kompresorių stoties fizinio ir kibernetinio saugumo užtikrinimo spragų identifikavimas ir rekomendacijų saugumui padidinti pateikimas;
  • Specialaus drono, aptinkančio dujų nuotėkius, sukūrimas ir perdavimas Amber Grid, leisiantis naudoti inovatyvias technologijas kasdieninėje veikloje.

Projekto dalyviaiFinansavimas. Europos Komisijos Mokslo ir inovacijų programa „Horizon 2020“.
Įgyvendinimo laikotarpis. 2019-2021 m.
Projekto dalyviai ir apimtis. „SecureGas“ projekte dalyvauja tarptautinis konsorciumas, jungiantis 21 įvairias sritis atstovaujantį partnerį.

„SecureGas“ projekte dėmesys koncentruojamas į 140 000 km Europos dujų tinklą, apimantį visą vertės grandinę nuo gamybos iki paskirstymo.

 

Europos dujų tinklas„SecureGas“ projektas svarbus ir sėkmingai žaliųjų dujų veiklai, kadangi Europos dujų tinklas, veikiantis kaip neatskiriama Europos Sąjungos energetikos infrastruktūros dalis, vystomas taip, kad atitiktų Paryžiaus susitarime numatytus anglies dioksido išmetimo reikalavimus. Šiuo tinklu transportuojamos dujos padengia 22 proc. viso Europos energijos suvartojimo. Be to, planuojama, jog augant dujų gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, dujų tinklo rolė ir toliau didės, ir esama dujų infrastruktūra vaidins svarbų vaidmenį Europos dekarbonizacijos tikslams pasiekti.