Spausdinti

Vandenilio dujų tinkluose ir „Power to Gas” technologijų pritaikomumo ir aktualumo Lietuvoje analizė

"Power to Gas"Svarbiausia informacija apie projektą:
Poreikis. Vandenilis sprendžia žaliosios elektros energijos saugojimo problemą. Augant elektros gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių ir kaupiantis perteklinei energijai tinkle bei esant gamybos ir vartojimo svyravimams, būtina užtikrinti stabilią ir subalansuotą energetikos sistemą. Perteklinę energiją pavertus žaliuoju vandeniliu ir patiekus į dujų sistemą, energiją galima saugoti dujinėje formoje ir, prireikus, iš jos pagaminti žalią elektros ar šiluminę energiją, panaudoti kituose sektoriuose, pavyzdžiui transporte. Dėl to, siekdamas spartinti vandenilio panaudojimą energetikos sektoriuje, Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ analizuoja galimybes Lietuvos dujų perdavimo sistemą pritaikyti žaliųjų dujų, įskaitant ir vandenilį, transportavimui.
Skaityti toliau

 

2020-2050 metų Lietuvos elektros energetikos sistemos raidos scenarijų sudarymas

2020-2050 metų Lietuvos elektros energetikos sistemos raidos scenarijų sudarymasSvarbiausia informacija apie projektą:

 • Iššūkis. 2018 m. birželio 21 d. LR Seimas patvirtino Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (toliau – NENS), keliančią ambiciją iki 2050 metų tapti energetiškai darnia ir savarankiška valstybe. Siekdama įgyvendinti ir įgalinti šį scenarijų EPSO-G įmonių grupė planuoja savo veiklą ilgajai perspektyvai, kai didžioji dalis elektros energijos bus gaminama atsinaujinančiais energijos ištekliais.
 • Tikslas. Išsiaiškinti, kokie energetikos sektoriaus raidos scenarijai galėtų būti formuojami ir kokios reikalingos priemonės turėtų būti pradėtos taikyti elektros energetikos sektoriuje, siekiant NENS nustatytų tikslų.
 • Sprendimas. Atlikta studija „2020–2050 metų Lietuvos elektros energetikos sistemos raidos scenarijų sudarymas“ ir nustatyti Lietuvos elektros energetikos sistemos subalansavimui reikalingi galios ir energijos kiekiai bei parengta sistemos subalansavimui galimų taikyti technologijų apžvalga.
 • Įgyvendinimo laikotarpis. 2019–2020 m.

Skaityti toliau

 

Europos dujų tinklo saugumo ir atsparumo didinimo projektas „SecureGas“

Europos dujų tinklo saugumo ir atsparumo didinimo projektas „SecureGas“Svarbiausia informacija apie projektą:
Poreikis. Dujų tinklai yra svarbi valstybių kritinė infrastruktūra, kurią gali pažeisti stichinės nelaimės, avarijos, kibernetinės atakos, piktavališkas elgesys, nusikalstama veika ar terorizmas. Bet koks dujų tiekimo sutrikimas arba jo trūkumas gali turėti neigiamos įtakos ES šalių saugumui ir bendrijos piliečių gerovei. Todėl itin svarbu užtikrinti šių gyvybiškai svarbių išteklių ir jų infrastruktūros saugumą bei atsparumą. Užtikrinant tarpusavyje susijusios infrastruktūros saugumą, būtinas platesnis suvokimas apie galimus tinklo sutrikimų padarinius.
Dėl to, atsižvelgiant į esamas ir naujai kylančias grėsmes, Europos Sąjunga kartu su tarptautine organizacija RINA pradėjo įgyvendinti mokslinių tyrimų ir vystymo projektą „SecureGas“, kuriuo siekiama užtikrinti ES dujų tinklo saugumą ir atsparumą.
Skaityti toliau

 

Žaliųjų dujų kilmės garantijų sistema

Žaliųjų dujų kilmės garantijų sistemaSvarbiausia informacija apie projektą:
Poreikis. Žaliųjų dujų naudojimas ir poreikis pagrįsti tokios energijos ekologiškumą Europoje vis didėja. Lietuvos ir užsienio įmonės jau dabar aktyviai domisi žaliųjų dujų kilmės garantijų importo ir eksporto galimybėmis Lietuvoje, tačiau jos ribotos, kol nėra harmonizuotos ir visoms ES šalims pritaikytos žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų ir prekybos sistemos.

Skaityti toliau

 

Išmanus elektros tilto tarp Lietuvos ir Švedijos „NordBalt“ patikimumo didinimas

Išmanus „NordBalt“ kabelio gedimo vietos nustatymasSvarbiausia informacija apie projektą:

 • Iššūkis. „NordBalt“ elektros tiltas tarp Lietuvos ir Švedijos – tai alternatyvi elektros importo ir eksporto jungtis atvėrusi kelią Baltijos šalių rinkos dalyviams pirkti elektros energiją iš hidroresursais turtingų Šiaurės Europos šalių. Patikimas ir nenutrūkstams jungties darbas yra itin svarbus rinkos dalyviams, todėl yra svarbu eliminuoti galimą gedimą per trumpiausiai įmoanomą laiko tarpą. Šiuo metu preliminari „NordBalt“ kabelio gedimo vieta yra apskaičiuojama matematiškai, naudojant esamus keitiklio valdymo sistemos duomenis, o tai yra netikslu. Sutrikus jungties veikimui atsatyti, įprasti gedimo vietos nustatymo metodai yra itin brangūs ir palyginti lėti.
 • Tikslas. Siekiame užtikrinti didesnį „NordBalt“ jūrinės jungties darbo patikimumą sutrumpindami galimo gedimo pašalinimo trukmę įdiegiant ir išbandant veiksmingą automatinės jūrinio kabelio gedimo vietos nustatymo įrangą.
 • Sprendimas. Gedimo vietos nustatymas realiu laiku vykdomas pereinamųjų procesų registratoriaus „HiRES Locator“ pagalba. Gamintojas nurodo, kad kabelio gedimo vietą nustato įrangą montuojant ją tik viename jungties gale. Tačiau dabartiniu metu tai veiksminga kai kabelio ilgis siekia iki 200 km,. Vykdomo eksperimentinio projekto metu bus tikrinamas įrangos veiksmingumas dvigubai ilgesniame (400 km) NordBalt jungties kabelyje.
 • Įgyvendinimo laikotarpis. 2019–2020 m.

Skaityti toliau

 

Balansavimo paslaugos – iš elektros energijos telkėjo rankų

Apkrovos valdymas agreguojant vartotojusSvarbiausia informacija apie projektą:

 • Iššūkis: Iki 2020 m. galiojantis teisinis reguliavimas nenumatė paskatų ir sąlygų vartotojams dalyvauti elektros energijos paklausos valdyme. Taip pat nebuvo numatytos priemonės, kaip vartotojo sutaupyta elektros energija galėtų patekti į elektros energijos, balansavimo ir rezervinės galios rinkas. Tai reiškė, kad iki šiol balansavimo rinkoje galėjo dalyvauti tik patys elektros energijos gamintojai bei telkėjai, kurie kartu vykdo ir elektros energijos tiekimą vartotojams.
 • Tikslas: Siekiama, kad energetikos sektoriuje atsirastų sąlygos, suteiksiančios daugiau galimybių efektyviai, lanksčiai ir operatyviai įgalinti balansavime dalyvauti elektros vartotojus. Tam galėtų būti pasitelkti telkėjai – jie į bendrą sistemą sutelktų didžiuosius vartotojus, kurie, atsiradus elektros poreikiui, turėtų galimybę sumažinti vartojimą ir „atlaisvindami“ tuo metu reikalingą galią prisidėti prie sistemos balanso valdymo.
 • Sprendimas: Seimui pritarus Elektros energetikos įstatymo pakeitimams, balansavimo rinkoje gali dalyvauti ir nepriklausomi tiekėjai, nesusiję su elektros tiekimu vartotojams. Visai neseniai buvo pasirašyta sutartis su pirmąja elektros energijos paklausos telkėja Lietuvoje – „FuseBox“. Naujasis rinkos dalyvis vos per 15 minučių galės užtikrinti, kad elektros energijos pasiūla atitiktų paklausą, dalyvaus Baltijos šalių balansavimo rinkoje ir prekiaus balansavimo energija su perdavimo operatoriais. Tokiu būdu bus mažinami elektros energijos suvartojimo kaštai.
 • Įgyvendinimo laikotarpis: 2020 02–2020 10

Skaityti toliau

 

Ruošiantis sinchronizacijai – baterijų energijos kaupimo sistemos galimybių išbandymas

Pilotinė baterijų energijos kaupimo sistemaSvarbiausia informacija apie projektą:

 • Iššūkis. Artėjant sinchronizacijai su kontinentine Europa, būtina ieškoti įvairių galimybių, kaip pritaikyti inovatyvius elementus įmonės veikloje, norint dar sėkmingiau savarankiškai valdyti dažnį ir užtikrinti patikimą sistemos veikimą, kai nuo tai 2025 m. tai teks daryti patiems.
 • Tikslas. Patikrinti eksperimentinės baterijų energijos kaupimo sistemų (BEKS) panaudojimo galimybes realiomis Lietuvos elektros energetikos sistemos veikimo sąlygomis ir tinkamai pasirengti sinchronizavimui su kontinentinės Europos tinklais.
 • Sprendimas. Pasirašyta eksperimentinės BEKS įrengimo sutartis, rengiamas techninis baterijų projektas. Tai leis identifikuoti didelių galių baterijų kaupimo sistemų įrengimo bei panaudojimo sritis ir funkcijas Lietuvoje, bus nustatyti reikalavimai baterijoms, kurios teiktų skirtingo pobūdžio paslaugas veikiant sinchroniškai su kontinentinės Europos tinklais.
 • Įgyvendinimo laikotarpis. 2019–2021 m.

Skaityti toliau

 

Elektros kokybei užtikrinti – inovatyvi jungimo momento kontrolės sistema

Didelės galios transformatorių įjungimo į elektros tinklą poveikio mažinimasSvarbiausia informacija apie projektą:

 • Iššūkis. Norint užtikrinti aukštą elektros kokybę „Litgrid“ valdomame perdavimo tinkle, elektra privalo būti tinkamos įtampos. Dėl įmagnetinimo srovių jungiant didelės galios transformatorius, sistemoje atsiranda triukšmai ir trikdžiai, įtampos kryčiai. Šie procesai gali sutrikdyti vartotojų darbą ar sugadinti jų įrangą.
 • Tikslas. Iki šiol neigiamą poveikį buvo siekiama mažinti įjungimo momentu įrenginį prijungiant prie tinklo su varža šuntuojant pagrindinius kontaktus ir tik po to perjungiant jį prie įprastinių kontaktų, tačiau šis metodas itin brangus. Dėl to norima pradėti vystyti jungimo momento kontrolės sistemą, kuri prisidėtų prie elektros kokybės užtikrinimo ir mažintų galios transformatorių įjungimo į elektros tinklą poveikį.
 • Sprendimas. Suformuota projekto komanda ir pradėta ruošti projektavimo užduotis.
 • Įgyvendinimo laikotarpis. 2020–2021 m.

Skaityti toliau

 

Bendros Europos elektros energijos lankstumo rinkos vystymas

„OneNet“Svarbiausia informacija apie projektą:

 • Iššūkis. Elektros tinkluose sparčiai vystantis naujai atsinaujinančių išteklių kartai, operatoriams kyla poreikis greičiau ir lanksčiau reaguoti valdant elektros srautus. Dėl to itin svarbus bendradarbiavimas tarp skirtingų šalių perdavimo ir skirstymo tinklų operatorių, kuriant bendrą sistemą. Sprendimai, galintys padėti skirtingoms sistemoms veikti kartu, reikalingi norint pasinaudoti išmanaus tinklo teikiamomis galimybėmis.
 • Tikslas. Dalyvaujant „One Network for Europe“ („OneNet“) projekte įgalinti visas Europos elektros sistemas veikti kartu ir panaudoti esamas lankstumo platformas sujungiant vieningus rinkos produktus ir užtikrinant sklandžius procesus tarp perdavimo sistemos ir skirstymo sistemos operatorių.
 • Sprendimas. Operatoriai iš skirtingų šalių pasirašė susitarimą dėl ES lėšomis finansuojame projekto „OneNet“, kuriame bus bandomi lankstūs tinklo sprendimai, padėsiantys įgyvendinti jungtinio tinklo viziją. Sukurta sistema padėtų lankstumo rinkoms, jų stebėjimui ir optimizavimui bei sudarytų vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams.
 • Įgyvendinimo laikotarpis. 2020–2023 m.

Skaityti toliau